Sme spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami ...

Účtovníctvo
Archívnictvo

Cenník ponúkaných služieb

Uvedené ceny sú orientačné a sú platné od 1.1.2020 do 31.12.2020.
Ceny za vedenie účtovníctva sa tvoria dohodou, záleží na konkrétnych podmienkach a sú vždy súčasťou uzatvorenej zmluvy s konkrétnym klientom.

Jednoduché účtovníctvo


Počet položiek Neplatca DPH Platca DPH
od 0 do 100 65,00 € 80,00 €
od 101 do 200 150,00 € 170,00 €
od 201 do 300 230,00 € 260,00 €
od 301 do 400 320,00 € 350,00 €
od 401 do 600 450,00 € 480,00 €
od 601 do 1000 730,00 € 770,00 €
ceny sú uvedené bez DPH

Podvojné účtovníctvo


Počet položiek Neplatca DPH Platca DPH
od 0 do 100 80,00 € 100,00 €
od 101 do 200 170,00 € 190,00 €
od 201 do 300 260,00 € 280,00 €
od 301 do 400 350,00 € 370,00 €
od 401 do 600 480,00 € 500,00 €
od 601 do 1000 770,00 € 790,00 €
ceny sú uvedené bez DPH

Archívnictvo - registratúra


Popis Suma v €
Vypracovanie registratúrneho plánu od 50,00 €
Archivácia úložného boxu Typ UB3 (5 šanónov)/mesiac 1,00 €
Archivácia úložného boxu Typ UB3 (5 šanónov)/12 mesiacov 12,00 €
Archivácia úložného boxu Typ UB3 (5 šanónov)/10 rokov 120,00 €
Vyradenie a skartácia v cene archivovania (pri podpise zmluvy na 10 rokov) bezplatne
Vyhľadávanie dokladov v prvom roku (≤ 60 vyhľadávaní) bezplatne
Počet vyhľadávaní dokladov (> 60 vyhľadávaní) 1,50 €/každý ďalší úkon
Prevzatie dokladov u klienta a doprava bezplatne
Digitalizácia dokladov na pamäťový nosič 0,03 €/každá strana + pamäťový nosič
ceny sú uvedené bez DPH

Mzdy a personalistika


Popis Suma v €
1 HPP/mzda 10,00 €
1 Dohoda/mzda 10,00 €
1 oprava mzdy zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa s podaním opravných mesačných výkazov na SP, ZP, FS 5,00 €
Založenie firmy so spätným vystavením miezd dohodou
Prihláška spoločnosti do SP, ZP, FS (pri spracovaní spoločnosti YOPI Accounting s.r.o.) 50,00 €
Vykonanie a výpočet exekučných zrážok 3,00 €/ks
Vykonanie ročného zúčtovania dane 10,00 €/zam.
Spracovanie mesačnej štatistiky 5,00 €
Spracovanie štvrťročnej štatistiky 5,00 €
ceny sú uvedené bez DPH

Ostatné ponúkané služby


Popis Suma v €
Spracovanie DPH, kontrolný výkaz 15,00 €
Súhrnný výkaz k DPH 15,00 €
1 oprava DPH 15,00 €
Cestovný príkaz dohodou
Cestovné náhrady s použitím vlastného vozidla dohodou
Spracovanie mesačnej štatistiky dohodou
Spracovanie štvrťročnej štatistiky dohodou
vypracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností od 30,00 €
vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel od 30,00 €
registrácia za platcu DPH, poradenstvo a zastupovanie pred DÚ 50,00 €
konzultácia a poradenské služby daňové 25,00 €/hod.
spracovanie DP k dani z príjmov FO - typ A 20,00 €
spracovanie DP k dani z príjmov FO - typ B s výkazmi (paušálne výdavky) 50,00 €
vypracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane všetkých príloh - mikro účtovná jednotka 150,00 €
vypracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane všetkých príloh - malá účtovná jednotka 200,00 €
vypracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane všetkých príloh - veľká účtovná jednotka od 250,00 €
spracovanie daňového priznania právnická osoba – zahrnuté v cene pre mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku 0,00 €
administratívne práce 15,00 €/hod.
založenie spoločnosti od 300,00 €
zmeny v spoločnostiach od 200,00 €
vystavenie odberateľskej faktúry dohodou
administratívne spracovanie textu - list 5,00 €/strana
zastupovanie klienta na úradoch 35,00 €/hod. + cestovné
cestovné 0,50 €/km
+kancelársky materiál (šanón, papier, tlač) 2% za fakturovanej sumy bez DPH
ceny sú uvedené bez DPH

Spoločnosť YOPI Accounting s.r.o. si vyhradzuje právo zvyšovať ceny v cenníku indexáciou o 15 % vždy k 1. dňu nasledujúceho kalendárneho roku.
Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete.
My Vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.